Φέρουσα προβολική σκάλα.

Φέρουσα προβολική σκάλα από συνδιασμό γυαλιού 20 χιλιοστών με βάσεις και αποστάτες από ανοξοίδωτο ατσάλι σε ιδιοτική έπαυλη στην Πάφο.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκαλες