Φέρουσα μονοεριστή σκάλα φυτευτή.

Εσωτερική φέρουσα μονοεριστή σκάλα φυτευτή σε οικία στον Στρόβολο.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκαλες