Φέρουσα κρεμαστή σκάλα.

Εσωτερική φέρουσα κρεμαστή σκάλα από άξονες f25 και κιγκλίδωμα μπαλκονιού από σκληρυμένο γυαλί φυτευτό, σε οικία στα Λατσιά.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκαλες