Φέρουσα αμφιέρειστη σκάλα με σκαλοπάτια πλαϊνά.

Φέρουσα αμφιέρειστη σκάλα με σκαλοπάτια πλαϊνά ύψους 6 ορόφων σε πολυκατοικία στην Έγκωμη.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκαλες