Σύσμικτο υπόστεγο από πανέλλα οροφής.

Σύσμικτο υπόστεγο από πανέλλα οροφής και πολυκαρβουνικό λεξάν γαλακτώδες, έτοιμο να επενδυθεί με γιψοσανίδα.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκεπαστρα & Υποστεγα