Σκάλα ντεπόζιτων με προστατευτικό κουβούκλιο.

Σκάλα ντεπόζιτων με προστατευτικό κουβούκλιο και αποσπώμενο κομμάτι με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και της απαίτησης της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκεπαστρα & Υποστεγα