Μονοαξονική σκάλα.

Μονοαξονική σκάλα έτοιμη για να δεχτεί ξύλινο σκαλοπάτι στο Παλιομέτοχο, Λευκωσία.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκαλες