Μοντέρνα Κατασκευή

Η Μονοαξονική Μεταλική Σκάλα με Γυαλί κατασκευάστηκε με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των ενήλικων και ανήλικων στην οικία που έχει εγκατασταθεί.

Εδώ και 35 χρόνια προσφέρουμε ασφάλεια στα όνειρα σας!

Σκαλες