Μονέριστη σκάλα και κρεμαστή.

Κατασκευή μονέριστης σκάλας στηριγμένη σε τοίχο και κρεμαστή από άξονες F22 σε οικία στ Δάλι.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκαλες