Κρεμμαστό υπόστεγο.

Κρεμμαστό υπόστεγο για στάθμευση 10 θέσεων και ελεύθερο από στύλους σε πολυκατοικία στην Μακεδονίτισσα, Λευκωσία.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκεπαστρα & Υποστεγα