Κατασκευή κιγκλιδώματος.

Επί τόπου κατασκευή κιγκλιδώματος σε σκάλα επενδυμένη με λαμαρίνα.

Με εγγύηση 20 ετών!

Κατασκευαστικο