Εσωτερικό κιγκλίδωμα σκάλας.

Εσωτερικό κιγκλίδωμα σκάλας από πασαμάνα 20 x 20 x 2 χιλιοστών σε καινούρια οικία στα Λαστιά.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκαλες