Εσωτερική φέρουσα σκάλα από πρότυπες διατομές.

Εσωτερική φέρουσα σκάλα από πρότυπες διατομές. Φυτευτή σε τοίχο με κάλυψη από ξύλο με κυγκλίδωμα από σκληρυμένο γυαλί 16 χιλιοστών σε οικία στον Στρόβολο.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκαλες