Εσωτερική φέρουσα σκαλα.

Εσωτερική φέρουσα σκαλα σε αποθήκη χημικών προϊόντων που οδηγεί σε πατάρι στην Βιομηχανική περιοχή Στροβόλου, Λευκωσία.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκαλες