Εσωτερική αμφιέριστη φέρουσα σκάλα.

Εσωτερική αμφιέριστη φέρουσα σκάλα με διππλές λάμες και γυάλινο κιγκλυδωμα με πρόνοιες για μαρμάρινο σκαλοπάτι σε κατοικία στην Παλλουριώτισσα.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκαλες