Εξωτερικές καγκελόθυρες από γαλβανισμένες διατομές.

Εξωτερικές καγκελόθυρες από γαλβανισμένες διατομές 80 x 40 x 2 χιλιοστών και γωνία φάρσου 45 μοιρών στο επάμω μέρος σε οικία στο Τσέρι.

Με εγγύηση 20 ετών!

Κιγκλιδωματα & Καγκελα