Εξωτερικό σκέπαστρο.

Εσωτερική διαχωριστική μεσόπορτα ετοιμη προς εφαρμογή για ανακαίνιση κατοικίας στην Kaκοπετριά.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκεπαστρα & Υποστεγα