Εξωτερικός φράχτης.

Εξωτερικός φράχτης από κάθετα πασαμάνα 60 x 30 x 2 χιλιοστά ανά 10 εκατοστά σε ιδιόκτητη κατοικία στα Λειβάδια της Λάρνακας.

Με εγγύηση 20 ετών!

Φραχτες