Ελικοειδή σκάλα.

Ελικοειδή σκάλα ύψους 8 μέτρων και πλάτος 4 μέτρα με αντισεισμικές γέφυρες οροφών.
UNIHALLS ΒΥ ROTOS DEELOPERS δίπλα από το EUROPEAN COLLEGE.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκαλες