Αμφιέριστη φέρουσα σκάλα με γυάλινο σκαλοπάτι.

Αμφιέριστη φέρουσα σκάλα με γυάλινο σκαλοπάτι και γυάλινο κυγκλίδωμα στην Λευκωσία.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκαλες