Αμφίερηστη φέρουσα σκάλα.

Αμφίερηστη φέρουσα σκάλα για πρόσβαση σε υπόγειο με κυγκλιδώματα ασφαλείας σε οικία στην περιοχή Αρχαγγέλου στην Λευκωσία.
Οικονομική γραμμή.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκαλες