Φέρουσα σκάλα από ανοξείδωτο ατσάλι.

Φέρουσα σκάλα από ανοξείδωτο ατσάλι και γυάλινο σκαλί σε σκοτεινό θάλαμο φωτογραφίου στην Λευκωσία.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκαλες