Μεταλλικό Υπόστεγο με Διακοσμητικές Μηκίδες και Κάλυψη από Εξάφυλλο Πολυκαρβουνικό

Το Μεταλλικό Υπόστεγο με Διακοσμητικές Μηκίδες και Κάλυψη από Εξάφυλλο Πολυκαρβουνικό σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την Εταιρεία μας και εγκαταστάθηκε σε κατοικία στο Γέρι, Λευσκωσία.

Με την εγγύηση 20 χρόνων!