Μεταλλικό σκέπαστρο σε οροφή πολυκατοικίας από προτροπές διατομές.

Μεταλλικό σκέπαστρο σε οροφή πολυκατοικίας από προτροπές διατομές IPE 200 και υποστυλώματα HEA 140
συνολικού εμβαδού 100 τετραγωνικά μέτρα με κάλυψη από κατάστρωμα 1 μιλίμετρο για να δεχτεί σκυρόδερμα.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκεπαστρα & Υποστεγα