Μεταλλικός φράχτης από κάθετες τεγίδες.

Μεταλλικός φράχτης από κάθετες τεγίδες 80 x 40 x 2 χιλιοστά με γωνία κλίσης στο πάνω μέρος στην περιοχή Μακεδονίτισσα.

Με εγγύηση 20 ετών!

Φραχτες