Μεταλλικός φράκτης από Αλβανιζέ πασαμάνα.

Μεταλλικός φράκτης από Αλβανιζέ πασαμάνα 80 x 40 x 2 χιλιοστά με γωνία κλίσης στο πάνω μέρος και υψομετρική διαφορά, σε ιδιόκτητη κατοικία στο Παλαιομέτοχο.

Με εγγύηση 20 ετών!

Φραχτες