Μεταλλική φέρουσα μονοαξονική σκάλα.

Μεταλλική φέρουσα μονοαξονική σκάλα σε ανακαίνιση κατοικίας στον Αρχάγγελο.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκαλες