• 60, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Παλιομέτοχο, 2682, Λευκωσία, Κύπρος
  • info@metalcp.com

Κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικού κυγκλιδώματος.

Κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικού κυγκλιδώματος από στερεούς ράβδους σε καινούρια οικία στην Λευκωσία.

Με εγγύηση 20 ετών!

Εσωτερικά Κιγκλιδωματα & Καγκελα