Κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικού κυγκλιδώματος.

Κατασκευή και τοποθέτηση προστατευτικού κυγκλιδώματος από στερεούς ράβδους σε καινούρια οικία στην Λευκωσία.

Με εγγύηση 20 ετών!

Κιγκλιδωματα & Καγκελα