Εσωτερική φέρουσα σκάλα.

Εσωτερική φέρουσα σκάλα με κιγκλίδωμα σε οικία στα Λατσιά.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκαλες