Εσωτερική φέρουσα σκάλα ενσωματωμένη σε πατάρι.

Εσωτερική φέρουσα σκάλα ενσωματωμένη σε πατάρι.
Κυγκλίδωμα από πρότυπα πασαμάνα 40 x 40 χιλιοστά και ενδιάμεσα διαγώνια 25 x 25 χιλιοστά σε καινούρια οικία στον Στρόβολο.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκαλες