Εσωτερική σκάλα.

Εσωτερική σκάλα από ανωξείδωτο ατσάλι και γυαλί πλαστικοποιημένο 10 χιλιοστών σε οικία στο Τσέρι.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκαλες