Εσωτερική κρεμαστή σκάλα.

Εσωτερική κρεμαστή σκάλα από άξονες με συνεχόμενη λάμα πάχους 15 χιλιοστών σε οικία στην Ψυμολόφου.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκαλες