Εσωτερική αμφιέριστη φέρουσα σκάλα.

Εσωτερική αμφιέριστη φέρουσα σκάλα σε οικία στα Λατσία με κυγκλιδωμα από γυαλί ασφαλείας πλαστικοποιημένο 10 χιλιοστών με αποστάτες από ανωξείδωτο ατσάλι.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκαλες