Εξωτερική μοντέρνα καγκελόθυρα με γαλβανισμένες διατομές.

Εξωτερική μοντέρνα καγκελόθυρα με γαλβανισμένες διατομές 60 x 30 x 2 χιλιοστών σχεδιασμένες σε μοτέρνα γραμμή σε οικία στην Περιστερώνα.

Με εγγύηση 20 ετών!

Καγκελοθυρες & Θυρες