Ελικοειδή εσώκλειστη σκάλα.

Ελικοειδή εσώκλειστη σκάλα στο Αλεθρικό.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκαλες