Εσωτερική φέρουσα μονοαξονική σκάλα.

Εσωτερική φέρουσα μονοαξονική σκάλα με πρόνοιες για ξύλινο σκαλί σε οικία στην Ανθούπολη, Λευκωσία.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκαλες