Διαχωριστικά εκθεσιακού χώρου.

Διαχωριστικά εκθεσιακού χώρου με δικτυώματα αντοχής ενός τόνου ανά μέτρο στο IMC TOWER, Λευκωσία.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκεπαστρα & Υποστεγα