Αμφιέριστη φέρουσα σκάλα και γέφυρα.

Αμφιέριστη φέρουσα σκάλα και γέφυρα που οδηγεί στα δωμάτι με γυάλινο τριπλό πάτημα πάχους 30 χιλιοστών στην περιοχή Ορόκλινης στην Λάρνακα.

Με εγγύηση 20 ετών!

Σκαλες